Jdi na obsah Jdi na menu
 


Typologie všeobecně

 Typologie všeobecně je soustava, anebo způsob třídění jednotlivých jevů do určitých typových skupin. Jako metoda vědeckého zkoumání je založená na rozčlenění určité soustavy objektů, či jevů prostřednictvím typu jako všeobecného a individualistického modelu. Také výsledek typologického popisu představuje systemizovaný soubor konkrétních typů. Uplatňuje se ve všech vědách řešících otázky uspořádání, popisu a výkladu základních prvků struktur umožňujících vytvořit základní popisnou jednotku - typ. Jako vědecký postup se opírá o porovnávací metodu, odhalování shod a rozdílů mezi studovanými jevy, vycházejícími z co nejvýstižnějších způsobů jejich identifikace. Svým strukturálním charakterem umožňuje nejen popis, ale i předpověď  do tédy doby neznámých objektů, jevů a vztahů. V praxi se rozlišuje na empirickou a teoretickou. Potom na porovnávací a vývojovou.

 

Typologie v :

  • archeologii - je zvláštní obor porovnávací metody používané na hodnocení tvarů, anebo výzdoby pravěkých památek stejného druhu na podkladě vývojového principu.
  • polygrafii - je to nauka o tiskařském písmu, jeho tvarech a použití.
  • dějepisu, umění a estetice - je to klasifikace uměleckých děl na základě společných znaků, majících většinou formální a schematický charakter.
  • sociologii - je to metoda kladoucí důraz na zkoumání a vyznačení různých společenských jevů, u kterých se uplatňují svérázné a typické znaky.
  • přírodních vědách - je to nauka o typech jedinců, věcí, jevů, třídění podle určitých typů, například v biologii podle typů lidské osobnosti, v hydrologii podle typů vod, rostlin, lesů apod.
  • antropologické psychologii (biotypologii) - studium typů (jedinců s jejich fyzickými a psychickými vlastnostmi) a systém klasifikace těchto typů.  

 

Článek byl napsán: 10. května 1953

Publikován v různých médiích: 16. července 1989

 

Uveřejněno: 16.8.2011