Jdi na obsah Jdi na menu
 


*MOUDRA*

 1. Nikdy si ničím a nikým nenechte znechutit život. kyti3.jpg
 2. Člověk nežije jen sám pro sebe.
 3. Každý organismus se musí postarat především sám o sebe. Jakmile je sám zajištěn, zvládá pomáhat i druhým.
 4. Nikdy nikdo nikomu nesmí ublížit.
 5. Rodiče musí: vychovávat, zajímat se o dítě a dávat mu příklady (životní).
 6. Nikdy se ničím netrapte. Potom ztrácíme síly na vyřešení problému. Logicky o věcech rozmýšlejte.
 7. Každý by se měl ke všemu stavět uvážlivě, rozumě a spravedlivě.
 8. Je daleko důležitější náš vlastní psychický přístup, než to, co zažíváme.
 9. Každý jev v přírodě osciluje – nálada, vývoj člověka atd.
 10. Na vztahu musí oba pracovat. Musíme však počítat s rozdíly mezi lidmi – partnery.
 11. Je velmi důležité každý problém, který mezi lidmi vznikne, rozumě a v pohodě si vydiskutovat. Jakoby se o tom až do nekonečna bavit, dokud nenajdeme společnou shodu.
 12. Člověk, který neříká pravdu, se vždy prozradí.
 13. V životě je nejúčinnější řídit se přirozenými a jednoduchými postupy (líbí/nelíbí, vyhovuje/nevyhovuje…).
 14. Při práci na sobě či na nějakém vztahu je důležité pracovat volně – jakoby o nic nešlo.
 15. Nejdůležitější je vědět, poté si věc uznat a následně na tom pracovat – pouhá snaha bohužel nestačí, ale je důležitá (bez ní to nejde).
 16. Člověk by měl být upřímný a otevřený.
 17. V partnerství je vhodné, když jeden druhému dělá radost. Dobromyslně se chovat a poučit se z chyb, které jsme udělali (co jak jsou malé, i co jakou příčinu měly).
 18. Vztah mezi lidmi se tvoří a vyvíjí i na základě maličkostí. Nejúčinnější je nechat vztah na samospád, ale dělat však prospěšné kroky pro udržení vztahu.
 19. Když partneři nemají absolutní kompatibilitu, tak rozpory zákonitě musí vznikat. To není nic nepřirozeného ani vadného. Jen je důležité umět neshody řešit a nenarušit, nebo až nerozbít, si nesprávnými kroky vztah.
 20. Lepší pozdě, než nikdy.
 21. Nebojte se ničeho – rozmýšlejte o věcech.
 22. Pokud u sebe zjistíme, že něco v naší povaze není zrovna výhodné, tak je velmi účinné se tomu vysmát.
 23. Život je práce – proto je třeba neustále na něčem pracovat (na udržení vztahu, na sebezlepšování…).
 24. Pokud máme rádi svého partnera, je potřeba bojovat o vztah.
 25. Pokud nás někdo nechce, tak je hloupost snažit se o jeho náklonnost.
 26. Největší životní moudrostí je akceptování a respektování životních okolností („Tak toto mne teď potkalo, tak já to budu různými způsoby řešit.“).
 27. Když děláme něco pozitivního, tak to nedělejme pro pochvalu. Nečekat uznání. Ono může přijít v jinou chvíli, než my zrovna očekáváme a budeme tím jenom zklamaní.
 28. Je důležité jít až na podstatu věci, a poté je třeba podřídit se rozumu.
 29. Rozumně a faktograficky nad vším uvažovat.
 30. Život není jen to, co chceme, ale to, co máme a často i to, co nechceme. (Arnošt Lustig)
 31. Nikdy se nesmí lhát, ale ne vždy se musí říct pravda. (lhaní = neřekneme informace v něčí neprospěch; neřeknutí pravdy = nikomu tím neublížíme).
 32. Člověk má akceptovat životní podmínky – nepodléhat jim, pracovat na nich, ale nerozčilovat se.
 33. Jakmile člověk není v pohodě, tak rozum nefunguje.
 34. Pokud máme problém, tak to nemáme brát jako problém (pojmenovávat ho) – pak se tím trápíme a nemáme dost sil na řešení dané situace.
 35. Výčitkami se nikdy nic nedosáhne.
 36. Každý člověk se má tak orientovat, aby si sám pomohl. Pokud dostane pomoc od druhého, tak má být rád – ale nemá s tím dopředu počítat.
 37. Každý člověk by se měl dopředu připravovat na tragické životní situace, aby je v případě potřeby byl schopen zvládat (říkat si postup, jakým by uvažoval a co by dělal atd.).
 38. Radost není jen to, že skáčeme 3m do stropu. Většinou je taková radost jen krátkodobá. Rozumem posouzená radost, teplá vlna co nám projde celým tělem, je daleko kvalitnější a déle v nás doznívá.
 39. Nepodceňovat se.
 40. Nepřeceňovat se.
 41. Brát se takový, jaký jsem. Uznat své kvality a pracovat na nedostatcích. Nepovyšovat se.
 42. Cokoli, co člověk zažívá, má být nad věcí a posuzovat vše chladným rozumem.
 43. V partnerském vztahu je těžké správně oddělit city od rozumu. Když se to však naučíme, tak vztah bude o to kvalitnější.
 44. Vše se zlepšuje pouze postupnými kroky.
 45. Povaha se upravuje velmi dlouhou dobu. Stojí to hodně úsilí, ale je to k nezaplacení.
 46. Člověk má vždy náležitě kontrolovat a posuzovat, či neudělal nějakou chybu. Pokud otevřeně a upřímně přijde na to, že chybu udělal, tak se snažit ji napravit. Pokud však nenajdeme vinu na naší straně, tak už nad tím dál neuvažovat.
 47. Pokud máme třeba jenom podezření, že nás partner podvádí, tak i tak se k němu máme chovat dobromyslně a s úctou. Nechat mu čas, ať si urovná myšlenky, pocity. Protože pokud s námi nebude chtít být, tak i kdybychom na něj denně chrlily nehezké výrazy, tak to už tuplem s námi nezůstane. UKAŽME SVOJI ÚROVEŇ!
 48. Nesnižujme se na úroveň hloupých lidí.
 49. Společnost je tvořena jedinci. Nemysleme si proto, že sám člověk nic nezmůže.
 50. Každý by si měl zamést před vlastním prahem.
 51. Pravé partnerství není z lítosti, donucení nebo útrpnosti.
 52. Opravdová láska může vzniknout, jen pokud spolu partneři chtějí být. Nikoliv že musejí.
 53. COKOLIV SE VÁM V ŽIVOTĚ STANE, TAK NEZANEVŘETE NA ŽIVOT! Život totiž nepřináší jen negativní okamžiky.
 54. Většina dní je všedních, co jaké máme kvalitní partnerství nebo špičkové zaměstnání. Důležité je však nepodléhat nechuti ze všedností, stereotypů. Raději věnovat energii, pokud nám momentální stav nevyhovuje, na změnu nebo případnou nápravu.
 55. Než mít nešťastný vztah, to raději nemít žádný. Pracovat sám na sobě a nezabírat si místo v životě někým nevhodným.

Toto a ještě mnohem víc hlásá antropologická biotypologie. 

 Uveřejněno: 22.9.2011